Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:00
Можеш да му кажеш,
че нищо не си измъкнала от мен.

:41:05
Просто така?
Да си вървя у дома?

:41:09
Не съм те карал да се замесваш.
:41:12
Твърде късно е вече.
:41:22
Защо се омъжи за него?
:41:25
Той ми каза, че ме обича.
:41:28
Това винаги звучи добре.
:41:31
Знаеш ли, че постоянно търсех
във вестиците некролога ти?

:41:36
Съжалявам, че все те разочаровам.
:41:45
Какво се случи, Джеймс?
:41:50
Нима се приближих твърде много?
:41:56
И близостта ми те притисни?
:42:11
Да.
:42:58
Така ми липсваше.

Преглед.
следващата.