Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:11
Да.
:42:58
Така ми липсваше.
:43:06
- Какво откри?
- Проникнах в главния компютър
на банката.

:43:09
Използват 128 битово кодиране...
:43:12
Спести ми
техническите дрънканици.

:43:15
Бонд има съвършено досие.
10 години. Вярна и почтена служба.

:43:20
- Каква?
- Правителствен агент.

:43:22
По Закона на Гупта
за творческите аномалии,

:43:25
ако звучи твърде хубаво,
за да е вярно, то си е така.

:43:30
Мислиш ли, че жена ми знае?
:43:35
Има доста шумове,
но ако се отстранят...

:43:39
Още ли спиш с пистолет
под възглавницата, Джеймс?

:43:45
Пусни го пак.
:43:47
Още ли спиш с пистолет
под възглавницата, Джеймс?

:43:53
Време е да запишем час
при доктора за жена ми.


Преглед.
следващата.