Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:54:04
Аз съм д-р Кауфман.
:54:07
Отличен стрелец съм, повярвайте?
:54:17
Вземете чуковете.
:54:30
Тя се бори отчаяно, г-н Бонд.
:54:33
Жалко, че я забъркахте
във всичко това.

:54:39
Няма да е като самоубийство,
ако ме гръмнете оттам.

:54:42
Професор съм по съдебна медицина.
:54:44
Мога да ви гръмна от Щутгарт
и пак да го наглася.

:54:56
Хер Стампър.
:54:57
Уменията ми се търсят много.
Пътувам по целия свят.

:55:02
Особено добър съм
в свръхдозите при знаменитости.

:55:07
Но сега се боя,
че приятният ни разговор...

:55:12
Стампър, стига ми крещя в ухото!
:55:16
Не могат да проникнат в колата.
:55:19
Ти се шегуваш.
:55:21
Звъня ли в някой автосервиз?
:55:24
- Нека той ти каже как се отваря.
- Добре, ще попитам.

:55:30
Крайно ми е неловко.
В колата ви имало червена кутия.

:55:34
Не могат да я извадят. Искат да
ви накарам да отключите колата.

:55:40
Чувствам се като идиот.
Не знам какво да кажа.

:55:44
Ако откажете,
трябва да ви изтезавам.

:55:47
И за това ли имате докторат?
:55:50
Не, то ми е по-скоро хоби,
но съм много надарен.

:55:54
Вярвам ви. Колата се отваря
с клетъчния телефон.

:55:58
Не, г-н Бонд.
Аз ще го направя.


Преглед.
следващата.