Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:35
Какво стана
с принудителното превземане?

:07:38
В банкерството ме привличат
възможностите за пътуване.

:07:43
Докарай корабчето.
:07:46
Какво чакаш?
:08:00
Извадете ги от водата.
:08:15
Ако не бях наясно, бих помислила,
че ме следите, г-н Бонд.

:08:20
Признайте, че помежду ни
се създаде известна привързаност.

:08:26
Да се надяваме, че не е задълго.
:08:32
Още една сграда на Карвър.
:08:34
Ако не бях наясно, бих помислил,
че е развил Едипов комплекс.

:08:57
- Генерал Чанг?!
- Приятел ли ти е?


Преглед.
следващата.