Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:11:03
Извинете, генерал Чанг чака.
:11:07
Извинете ме, но появата ви тук
ме принуди да изменя графика си.

:11:11
Оставям ви във вещите ръце
на г-н Стампър и неговите играчки.

:11:18
- Хеликоптерът ви.
- Благодаря, Гупта.

:11:20
Г-н Стампър е възпитаник
на покойния д-р Кауфман

:11:24
и е усвоил от него
древното изтезание Чакра.

:11:28
- Той ми беше като баща.
- Интересен пример за подражание.

:11:32
Според източната философия
в тялото има 7 точки чакра.

:11:36
Енергийни центрове
като сърцето и гениталите.

:11:39
Целта е да се пробият тези органи
и да се причини максимална болка,

:11:45
като жертвата остава жива.
:11:47
Рекордът на д-р Кауфман беше 52 часа.
Аз се надявам да го счупя

:11:54
Да се гледа вашата телевизия
е достатъчно мъчение.

:11:58
Този го запази за последно.
Когато изтръгнеш сърцето на г-н Бонд

:12:02
искам да види как спира да бие.
:12:06
Извинете ме.
:12:35
Бързо!
:12:44
Да използваме транспаранта.
:12:48
Дано издържи.
:12:51
- След тях!
- Готови. Давай!


Преглед.
следващата.