Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:02
искам да види как спира да бие.
:12:06
Извинете ме.
:12:35
Бързо!
:12:44
Да използваме транспаранта.
:12:48
Дано издържи.
:12:51
- След тях!
- Готови. Давай!

:13:18
Другия път аз ще взема асансьора.
:13:25
Блъскай!
:13:46
- Вземи кола!
- Не, не!

:13:49
С мотор е по-бързо.
:13:51
Все някой е забравил ключа.
:13:53
Аз ще карам! Махни се!
Имам книжка за мотор! Седни отзад!


Преглед.
следващата.