Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:48:28
М, обадиха се от флагманския кораб.
Бонд се е спасил.

:48:34
Мънипени, запиши изявление за медиите.
"Изчезнал е Елиът Карвър.

:48:39
Вероятно се е удавил при плаване с
луксозната си яхта в Южнокитайско море."

:48:44
"Според местните власти
медийният магнат се е самоубил."

:49:00
Специален агент Бонд!
Полковник Лин!

:49:04
Тук кораб на Н.В. "Бедфърд".
:49:08
Там ли сте?
:49:12
Търсят ни, Джеймс.
:49:17
Да останем под прикритие.

Преглед.
следващата.