Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:49:00
Специален агент Бонд!
Полковник Лин!

:49:04
Тук кораб на Н.В. "Бедфърд".
:49:08
Там ли сте?
:49:12
Търсят ни, Джеймс.
:49:17
Да останем под прикритие.

Преглед.
следващата.