Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:02
aby Èernobyl vedle toho
vypadal jako piknik.

:04:04
Lidi, proè aspoò nìco nenecháte na pokoji.
:04:08
Dostaòte ho odtud!
:04:10
- Bílému koni, zmizte odtud.
- Zkoušejte to dál.

:04:32
Blbej zlozvyk.
:04:46
Mám to kódovací zaøízení!
:04:57
- Co to dìlá?
- Svojí práci.

:05:06
Jde pro ty torpéda.
:05:23
Vem ten džíp.
:05:34
Vypadni odtud, Jamesi.

náhled.
hledat.