Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:05
Urèitì se diví proè
torpédo nevybuchlo.

:16:08
Co všechno je poškozeno?
:16:14
- Sonar je pryè.
- Záložní zdroj!

:16:18
- Pøepnout na záložní zdroj
- Tøi generátory jsou mimo, pane.

:16:23
- Zaplavena paluba.
- Pravobok níž o 14 stupòù.

:16:27
Yeomane, pošlete na velitelství:
:16:28
"Jsme torpedováni èínskými Migy.
Potápíme se."

:16:31
Dejte jim naši pozici.
:16:33
Dobøe. Opustit loï.
:16:35
- Ven! Ven!
- Opuste loï!

:16:39
Jsme torpédováni.
Potápíme se.

:16:54
Jednu raketu na Migy.
:17:09
Rádiový klid.
:17:18
Jejich poslední vysílání, pane.
:17:21
Kódovací zaøízení pana Gupty zapracovalo.
:17:24
Udali svoji poslední pozici
70 mil odtud.

:17:27
Britské námoønictvo
je nikdy nenajde.

:17:31
Ti co pøežili, jsou ve vodì.
:17:37
BRITŠTÍ NÁMOØNÍCI ZABITI...
:17:48
Pane Stampere.
:17:50
Právì si hraji se
svými hlavními zprávami.

:17:53
Potøeboval bych pøesný poèet
tìch, co pøežili.

:17:56
Ujistìte se
že použijete správný typ munice.

:17:59
Ano, pane.

náhled.
hledat.