Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:09
Rádiový klid.
:17:18
Jejich poslední vysílání, pane.
:17:21
Kódovací zaøízení pana Gupty zapracovalo.
:17:24
Udali svoji poslední pozici
70 mil odtud.

:17:27
Britské námoønictvo
je nikdy nenajde.

:17:31
Ti co pøežili, jsou ve vodì.
:17:37
BRITŠTÍ NÁMOØNÍCI ZABITI...
:17:48
Pane Stampere.
:17:50
Právì si hraji se
svými hlavními zprávami.

:17:53
Potøeboval bych pøesný poèet
tìch, co pøežili.

:17:56
Ujistìte se
že použijete správný typ munice.

:17:59
Ano, pane.
:18:03
Vynikající.
:18:32
Spuste záchrannou operaci.
:18:34
Pošlete dolù naše potápìèe.
:18:47
Sklad raket
:18:58
Pane Gupto, fáze jedna skonèena.

náhled.
hledat.