Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:01
- Chci vìdìt proè.
- Už jsem ti øekla, že ho sotva znám.

:40:07
Sotva?
:40:34
Byl jsem zvìdavý,
:40:36
koho Carver mùže poslat.
:40:38
Jde po tobì.
:40:41
Dobøe. Víme na èí stranì stojíš.
:40:45
Uklidila jsi si svou postel.
:40:48
Stojím ve tvých dveøích.
:40:55
Tak se otoè a jdi domù.
:40:57
Øekni mu, že jsi ze mì
nic nedostala.

:41:04
To je všechno? Jdi domù?
:41:07
Nežádal jsem tì,
aby jsi se do toho zapojila.

:41:11
Na to už je pozdì.
:41:21
Proè jsi si ho brala?
:41:23
Øekl mi, že mì miluje.
:41:26
To zní vždycky dobøe.
:41:29
Každý den jsem v novinách
hledala tvé úmrtní oznámení.

:41:34
Omlouvám se.
Pokaždé tì zklamu.

:41:43
Co to bylo Jamesi?
:41:49
Zašla jsem moc daleko?
:41:55
Zašla jsem moc daleko
na tvé pohodlí?


náhled.
hledat.