Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:02
Poøád ještì spíš se zbraní
pod polštáøem?

:44:12
- Mìla bych jít.
- Ne, nemìla.

:44:16
Mohu tì dostat
ven ze zemì.

:44:19
Nemám na výbìr.
Nikdo mì pøed ním neochrání, ani ty ne.

:44:23
- Mᚠna výbìr.
- Jen, pokud ho nechᚠjít.

:44:27
To nemùžu udìlat.
:44:31
Má tajnou laboratoø
v nejvyšším poschodí.

:44:36
Paris, nemìla
bys to dìlat.

:44:39
Nedohaduj se se mnou Jamesi.
:44:43
Vždy víš...
:44:46
tvá práce...
:44:50
Je to hrùza.

náhled.
hledat.