Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:17
Dneska
otisknou cokoli.

:51:20
Ano?
:51:22
Dobré ráno, pane Bonde.
Elliot Carver.

:51:26
Myslím, že máte
dvì vìci, které mi patøí.

:51:29
O èem to mluvíte?
:51:31
Èervená krabièka, pane Bonde.
:51:34
A má žena ve vašem hotelovém pokoji.
:51:49
Už jede.
:51:55
Otisk prstu pøijat.

náhled.
hledat.