Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:32
Stále se zajímáte
o násilná pøevzetí?

:09:36
Je to pøíležitost hodnì cestovat,
proto mám rád bankovnictví.

:09:42
Popluj sem.
:09:44
Co se dìje?
:09:57
Vyndejte je z vody.
:10:14
Kdybych vás neznala lépe,
myslela bych si, že mì pronásledujete.

:10:18
Zdá se, že se mezi
námi vyvinulo jakési pouto.

:10:24
Naštìstí ne nadlouho.
:10:30
Další carverova budova.
:10:33
Øekl bych, že
vybudoval impozantní komplex.

:10:55
- Generál Chang.
- Vᚠpøítel?


náhled.
hledat.