Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:14
Kdybych vás neznala lépe,
myslela bych si, že mì pronásledujete.

:10:18
Zdá se, že se mezi
námi vyvinulo jakési pouto.

:10:24
Naštìstí ne nadlouho.
:10:30
Další carverova budova.
:10:33
Øekl bych, že
vybudoval impozantní komplex.

:10:55
- Generál Chang.
- Vᚠpøítel?

:11:01
Pan Bond. Sleèna Lin.
:11:05
Vítejte v Saigonu.
:11:07
Rád vás vidím Elliote.
:11:09
Nezamýšlel jsem otevírat
toto centrum do zítøka,

:11:13
ale když už jste tu,
mùžete mi pomoci napsat úvodník -

:11:16
vaše úmrtní oznámení.
:11:18
Doufám, že stejnou
laskavost jste prokázal Paris.

:11:22
Ve skuteènosti, pane Bonde,
:11:23
jste napsal její úmrtní oznámení ve chvíli,
kdy jste ji požádal, aby mne zradila.

:11:30
Takže se na to podíváme.
:11:31
Britský tajný
agent James Bond

:11:34
a jeho spolupracovnice
Wai Lin

:11:36
z èínské
kontrarozvìdky

:11:39
byli nalezeni...
:11:41
dnes ráno
ve Vietnamu mrtví.

:11:46
Nìco tomu chybí, nemyslíte?
:11:50
Je to stará zpráva, Eliote,
pracujeme spolu už nìkolik mìsícù.

:11:54
Obì naše vlády vìdí co jste zaè -
vy a generál Chang.

:11:58
Nemyslím.

náhled.
hledat.