Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:00
bude mít dost èasu,
aby sledoval jak pøestane bít.

:14:41
Mùžeme použít ten plakát.
:14:47
- Snad nás udrží.
- Jdìte po nich!

:14:51
- Pøipraven?
- Jdeme!

:15:12
Sakra.
:15:16
Pøíštì pojedu
výtahem.

:15:44
Vem to auto!
:15:46
Ne! Motorka je rychlejší.
:15:49
Klíèe. Vždycky
je nìkdo zapomene.

:15:52
Budu øídit. Jdi pryè!
Posaï se dozadu.

:15:59
Kloužu dolù.

náhled.
hledat.