Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:12
T mínus 10 sekund.
:49:36
Dva...
:49:38
Jedna...
:50:30
M, Bedford hlásí, že Carver
šel ke dnu i se svou lodí.

:50:33
Zdá se, že Bond to zvládnul.
:50:37
Moneypenny, vydáme tuto zprávu:
:50:38
Elliot Carver je pohøešován,
pravdìpodobnì se utopil

:50:41
bìhem plavby
na palubì své luxusní jachty

:50:44
v Jihoèínském moøi.
:50:46
Místní úøady se domnívají,
:50:50
že mediální magnát
spáchal sebevraždu.


náhled.
hledat.