Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:30
M, Bedford hlásí, že Carver
šel ke dnu i se svou lodí.

:50:33
Zdá se, že Bond to zvládnul.
:50:37
Moneypenny, vydáme tuto zprávu:
:50:38
Elliot Carver je pohøešován,
pravdìpodobnì se utopil

:50:41
bìhem plavby
na palubì své luxusní jachty

:50:44
v Jihoèínském moøi.
:50:46
Místní úøady se domnívají,
:50:50
že mediální magnát
spáchal sebevraždu.

:51:01
Poruèíku Bonde,
:51:04
plukovníku Lin,
:51:07
zde je Raketová loï Bedford.
:51:11
Jste tam?
:51:14
Hledají nás Jamesi.
:51:19
Zùstaòme ukryti.
:51:32
Pøeklad MP 2002

náhled.
hledat.