Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:01
Poruèíku Bonde,
:51:04
plukovníku Lin,
:51:07
zde je Raketová loï Bedford.
:51:11
Jste tam?
:51:14
Hledají nás Jamesi.
:51:19
Zùstaòme ukryti.
:51:32
Pøeklad MP 2002

náhled.
hledat.