Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:04:02
To je nareðenje!
- Što tvoj èovjek èeka?

:04:06
Bijeli Skakaèu!
- O, Bože!

:04:10
To su sovjetski SB-5
nuklearni projektili.

:04:15
- Ako ih raketa pogodi...
- Naredite da zaustave projektil.

:04:19
- Dajte mi Chestera hitno.
- Bijeli Skakaèu, javi se.

:04:23
Zaustavi projektil.
Zaustavi projektil.

:04:26
- Zaustavi projektil.
- Zaustavi projektil.

:04:31
Kapetane,
projektil je van dometa.

:04:34
Ne može se uništiti.
:04:42
- Bijeli Skakaèu--
- Alarmirajte NATO, Pentagon.

:04:46
- Hoæe li to aktivirati projektile?
- Možda.

:04:49
Ali i ako ne aktivira,
tamo ima dovoljno plutonija...

:04:52
da Èernobil
izgleda kao piknik.

:04:55
Do vraga! Zar ništa ne možete
držati zakljuèano?

:04:59
Evakuirajte trupe
i izvucite ga odande, odmah!

:05:02
Bijeli Skakaèu, javi se.
Bijeli Skakaèu, javi se!

:05:06
- Pokušavaj i dalje, prokletstvo!
- Bijeli Skakaèu, javi se.

:05:14
Ponavljam, Bijeli skakaèu, javi se.
:05:29
Gadna navika.
:05:46
Imam enkoder.
:05:58
- Šta to, do vraga, radi?
- Svoj posao.


prev.
next.