Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:27:05
Zdravo, srce.
:27:09
Uvijek si bio
dobar lingvist, James.

:27:16
Ne pitaj.
- Nemoj prièati.

:27:32
To je apsurd. Znamo
gdje je taj brod bio.

:27:37
Globalno Pozicionirani Sateliti
ne lažu.

:27:41
Da, ali naša stanica je
uhvatila tajanstveni G.P.S. signal...

:27:45
u vrijeme napada. Mogao je
skrenuti taj brod s pravca

:27:50
Ja imam nestalu fregatu...
- Svjesna sam toga!

:27:54
...a umjesto odluène akcije,
vi bi istraživali.

:27:57
Želim sprijeèiti 3. svjetski rat,
admirale, i ne mislim...

:28:00
da je slanje armade tamo,
najbolji naèin.

:28:03
Odakle je taj tajanstveni
signal došao?

:28:07
Još uvijek istražujemo.
- "Istražujete."

:28:11
M, ponekad mislim
da nemaš muda za ovaj posao.

:28:15
Možda, ali prednost je...
:28:17
što ne moram misliti
s njima sve vrijeme.

:28:21
Dosta.
Kako sada stojimo?

:28:26
To je bio napad na brod
u meðunarodnim vodama.

:28:30
Poslat æemo flotu i
pripremiti se za osvetu.

:28:35
Polako.
Istražimo...

:28:37
i zaustavimo brzopleto slanje
cijele britanske mornarice...

:28:40
na dohvat najveæe
svjetske zraène sile.

:28:43
- Kada bi naši brodovi bili tamo?
- Za 48 sati.

:28:46
Gospode! Štampa
veæ vapi za krvlju.

:28:51
Zadnja stvar koja nam treba
je eskalacija situacije.

:28:55
Bojim se da je prekasno
za brigu o tome.


prev.
next.