Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
da je slanje armade tamo,
najbolji naèin.

:28:03
Odakle je taj tajanstveni
signal došao?

:28:07
Još uvijek istražujemo.
- "Istražujete."

:28:11
M, ponekad mislim
da nemaš muda za ovaj posao.

:28:15
Možda, ali prednost je...
:28:17
što ne moram misliti
s njima sve vrijeme.

:28:21
Dosta.
Kako sada stojimo?

:28:26
To je bio napad na brod
u meðunarodnim vodama.

:28:30
Poslat æemo flotu i
pripremiti se za osvetu.

:28:35
Polako.
Istražimo...

:28:37
i zaustavimo brzopleto slanje
cijele britanske mornarice...

:28:40
na dohvat najveæe
svjetske zraène sile.

:28:43
- Kada bi naši brodovi bili tamo?
- Za 48 sati.

:28:46
Gospode! Štampa
veæ vapi za krvlju.

:28:51
Zadnja stvar koja nam treba
je eskalacija situacije.

:28:55
Bojim se da je prekasno
za brigu o tome.

:29:00
17 britanskih mornara je ubijeno!
:29:05
"Prema vijetnamskim zvaniènicima
koji su pronašli tijela...

:29:08
žrtve su ubijene istom municijom
koja se koristi u kineskoj vojsci."

:29:13
Jesi li ti objavio ovo?
- Ne.

:29:18
Prvi put èujem.
- Pa, to je presudilo.

:29:23
Šaljemo flotu.
M, imaš 48 sati da istražiš.

:29:38
Ima jedna èudna stvar...
:29:40
naša veza u Saigonu
je javila da su Vijetnamci...

:29:44
našli mornare prije 3 sata.
:29:47
Kako je to dospjelo u
novine tako brzo?

:29:49
Neko iz "Sutra" je znao
prije vijetnamske vlade.

:29:53
Šta znaš o Elliotu Carver-u, 007?
- Svjetski medijski bogataš.

:29:57
Može srušiti vlade
samo jednim emitiranjem.


prev.
next.