Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:41:01
Pa, koliko ga stvarno poznaješ?
:41:03
Rekla sam ti, on je bankar.
Srela sam ga u Zuerichu.

:41:07
Ti si oèajan lažov, draga.
:41:13
Imam problem sa bankarom.
:41:17
Možeš li doæi na trenutak?
- Dame i gospodo...

:41:25
Carver-ovo emitiranje poèinje
za 10 minuta u glavnom studiju.

:41:33
Za koju vrstu bankarstva
ste specijalist, Mr. Bond?

:41:39
Neprijateljsko preuzimanje.
Idemo li?

:41:55
Carver se sigurno osjeæa dobro
u sobi kao što je ova.

:41:59
Lijepo je prièati sa svijetom.
:42:03
Izgleda da ima netko
tko želi prièati s vama.

:42:10
Mr. Bond, imate
hitan telefonski poziv.

:42:21
Dame i gospodo,
idemo uživo za 5,

:42:24
4, 3, 2,...
- Dobro veèe.

:42:30
Veèerašnje emitiranje je trebalo
biti slavlje...

:42:35
koje oznaèava poèetak
Carver-ove Satelitske Mreže.

:42:40
Ali, kao što svi znate...
:42:43
užasan konflikt se pojavio veèeras
u Južnom Kineskom moru.

:42:47
Konflikt koji može uništiti
svako ljudsko biæe na Zemlji.

:42:55
Želim uvjeriti gledaoce da
sam ja... - Ovamo, molim.

:42:59
Elliot Carver, razgovarao
s premijerom u Londonu...


prev.
next.