Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

2:03:26
Vrlo dobro.
Oficiru, punom parom.

2:03:29
Nastavi pucati!
2:03:33
Svoj posadi, napustite brod.
- Napustite brod.

2:03:46
... NAPUSTITE BROD! ... NAPUSTITE BROD! ...
2:04:05
Mr. Stamper,
što æete sa djevojkom?

2:04:09
Možda trebaš pogledati
u strojarnicu.

2:04:16
Tri minute i odbrojavam.

prev.
next.