Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

2:04:05
Mr. Stamper,
što æete sa djevojkom?

2:04:09
Možda trebaš pogledati
u strojarnicu.

2:04:16
Tri minute i odbrojavam.
2:05:21
Opet si zakasnio,
Mr. Bond.

2:05:26
To je tvoja loša navika.
Ti tu ništa ne možeš.

2:05:40
Dvije minute i odbrojavam.
2:05:45
Projektil je isprogramiran.
Ne može se zaustaviti.

2:05:50
Za par minuta
moj plan æe uspjeti.

2:05:55
Zahvaljujuæi tvojim naporima
britanska mornarica

2:05:59
æe uništiti dokaze
a ja æu odlazeæi odavde


prev.
next.