Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

2:06:02
u helikopteru, snimati dogaðaj.
2:06:06
Bit æe to izvrstan show.
2:06:10
Možda imam neke važne vijesti
za tebe, Elliot.

2:06:20
Zaboravio si prvo pravilo
masmedija, Elliot--

2:06:27
daj ljudima što žele.
2:06:46
Jedna minuta i odbrojavam.
2:07:06
Baci ga, Mr. Bond ili æu
ja baciti tvoju prijateljicu.

2:07:11
Gotovo je, Stamper.
Pusti je.

2:07:15
Ne izmeðu tebe i mene.
2:07:20
James, probaj detonatore.
Projektil æe ih aktivirati.

2:07:24
Nikad se ne raspravljaj sa ženama.
One su uvijek u pravu.

2:07:44
40 sekundi.
2:07:55
Za Carver-a!

prev.
next.