Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

2:07:06
Baci ga, Mr. Bond ili æu
ja baciti tvoju prijateljicu.

2:07:11
Gotovo je, Stamper.
Pusti je.

2:07:15
Ne izmeðu tebe i mene.
2:07:20
James, probaj detonatore.
Projektil æe ih aktivirati.

2:07:24
Nikad se ne raspravljaj sa ženama.
One su uvijek u pravu.

2:07:44
40 sekundi.
2:07:55
Za Carver-a!
2:08:01
I Kaufman-a!
2:08:14
Dugujem ti
neprijatnu smrt, Mr. Bond.


prev.
next.