Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:01:01
Cãutat pentru atacul
din metroul de la Tokyo.

:01:04
În prezent lucreazã
pentru forþele insurgente din Zair.

:01:08
Henry Gupta. American.
:01:11
Cel care practic
a inventat tehno-terorismul.

:01:14
A început ca student
radicalist în anii '60.

:01:18
-Acum lucreazã pe bani gheaþã.
-Mãreºte zona aceea.

:01:21
E un codor american.
:01:23
Este folosit pentru
a controla sateliþii de navigaþie.

:01:26
Oare CIA-ul va fi
mai supãrat pentru cã

:01:28
l-au pierdut ei
sau pentru cã l-am gãsit noi?

:01:31
Domnule Amiral?
:01:33
Am vãzut destul, M.
:01:34
Aceasta a devenit
acum o operaþiune militarã.

:01:38
Trupele dvs pot furniza
o asemenea forþã de distrugere?

:01:42
Sãptãmâna viitoare
vor avea loc alegeri la Moscova.

:01:45
Preºedintele a spus cã pierderile
de vieþi omeneºti sunt inacceptabile.

:01:49
Vom ataca de pe mare.
:01:51
O singurã loviturã
va distruge jumãtate din teroriºtii lumii.

:01:54
Mã simt obligatã sã protestez.
:01:56
Fã-mi legãtura cu nava Chester.
Sã nu mai pierdem vremea.

:01:59
-Omul meu nu ºi-a încheiat misiunea.
-Aveþi autorizaþia sã trageþi.

:02:04
Scoate-þi omul de acolo.
Misiunea lui s-a încheiat.

:02:09
Pregãtiþi-vã de tragere.
:02:12
La semnalul meu.
:02:15
-5, 4, 3, 2, 1.
-Racheta a fost lansatã.

:02:23
Timpul pânã la þintã,
4 minute ºi 8 secunde.

:02:27
Calule Alb, 4 minute pânã la impact.
:02:30
E pe ecran, în faþa mea.
:02:34
În faþa avionului e un jeep.
:02:36
Pleacã odatã de acolo.
:02:38
-Ce se întâmplã?
-Nu mai aºtepþi deloc!

:02:41
De ce întârzie omul vostru?
:02:44
Calule Alb... Dumnezeule!
:02:48
Torpile nucleare sovietice!
Dacã racheta de croazierã le loveºte...

:02:52
Distrugeþi racheta.
:02:55
Nava Chester. Urgent.
:02:59
Distrugeþi racheta.

prev.
next.