Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:16:01
Vreau un raport complet al pagubelor!
:16:08
-Sonarul nu mai funcþioneazã.
-Generatoarele de rezevã!

:16:12
-Treceþi pe sursele alternative.
-Au cãzut trei generatoare, dle.

:16:17
-Inundaþie la pupa punþii prova.
-Tribordul s-a scufundat cu 14 grade.

:16:21
Transmisionist,
trimite urmãtorul mesaj cãtre Amiralitate:

:16:23
"Torpilaþi de MIG-uri chineze.
Ne scufundãm."

:16:26
Dã-le ºi poziþia noastrã.
:16:28
Abandonaþi nava.
:16:30
-Afarã!
-Abandonaþi nava!

:16:50
Trageþi o rachetã în MIG-uri.
:17:06
Menþineþi tãcerea în eter.
:17:14
Ultima lor transmisie, domnule.
:17:18
Codorul dlui Gupta a funcþionat.
:17:21
Au transmis
ultima lor poziþie cu o eroare de 130 km.

:17:24
Marina Britanicã nu-i va gãsi niciodatã.
:17:28
Supravieþuitori în apã.
:17:46
Dle Stamper.
:17:48
Mã distrez cu titlurile mele.
:17:51
Am nevoie
de numãrul exact al supravieþuitorilor.

:17:54
Asigurã-te cã foloseºti muniþia potrivitã.
:17:58
Am înþeles, domnule.

prev.
next.