Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:17:06
Menþineþi tãcerea în eter.
:17:14
Ultima lor transmisie, domnule.
:17:18
Codorul dlui Gupta a funcþionat.
:17:21
Au transmis
ultima lor poziþie cu o eroare de 130 km.

:17:24
Marina Britanicã nu-i va gãsi niciodatã.
:17:28
Supravieþuitori în apã.
:17:46
Dle Stamper.
:17:48
Mã distrez cu titlurile mele.
:17:51
Am nevoie
de numãrul exact al supravieþuitorilor.

:17:54
Asigurã-te cã foloseºti muniþia potrivitã.
:17:58
Am înþeles, domnule.
:18:02
Delicios.
:18:32
Începeþi operaþiunea de recuperare.
:18:34
Trimiteþi scafandrii.
:18:59
Dle Gupta, faza întâi e încheiatã.

prev.
next.