Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:19:14
Bunã dimineaþa, "aducãtorii mei de vânat".
:19:15
Bunã dimineaþa, "aducãtorii mei de vânat".
:19:17
Ce dezordini mãreþe va mai crea astãzi Carver Media Group? Ceva ºtiri?
:19:22
Inundaþii în Pakistan, revolte la Paris,
:19:24
-un accident aviatic în California.
-Excelent.

:19:28
Dle Jones, suntem pregãtiþi
sã scoatem pe piaþã noul nostru software?

:19:32
Da, dle. Dupã cum
aþi cerut are nenumãrate deficienþe,

:19:35
astfel cã utilizatorii
vor fi obligaþi sã-l upgradeze ani de zile.

:19:38
Nemaipomenit.
:19:39
Dle Wallace, sunã-l pe preºedinte.
:19:43
Spune-i cã
dacã nu micºoreazã taxele la cablu,

:19:46
vom face publicã o casetã video
în care apare împreunã cu o majoretã.

:19:50
Inspiratã idee, domnule.
:19:51
Iar caseta fã-o publicã oricum.
:19:54
Puteþi considera cã e terminat.
:19:55
Iertaþi-mã.
:19:58
-E pe transponderul 7.
-Dle Stamper?

:20:01
Faza a doua este în desfãºurare.
:20:04
Am înregistrarea video.
:20:06
N-am vãzut-o
dar mi s-a spus cã e excelentã.

:20:11
Pentru titlurile din ziare
vã anunþ cã au fost 17 supravieþuitori.

:20:15
Bine lucrat, Stamper.
:20:18
-Mulþumesc.
-N-aveþi pentru ce.

:20:20
Pãstreazã-l la loc sigur.
:20:24
Domnilor ºi doamnelor,
opriþi rotativele din tipografii.

:20:29
Am o ºtire foarte nouã.
:20:31
Printr-un capriciu interesant al sorþii,
:20:34
avem ºtirea perfectã
:20:36
cu care sã lansãm în aceastã searã
reþeaua de sateliþi pentru ºtiri.

:20:40
O micã crizã
mocneºte în Marea Chinei de Sud.

:20:44
Vreau ca toate ziarele
sã se ocupe de acest eveniment.

:20:47
Vreau ca el sã aparã în articolele din reviste,
în cãrþi, în filme, la TV ºi la radio!

:20:52
Vreau sã emitem 24 de ore pe zi!
:20:56
Acesta este momentul nostru!
:20:58
Iar un miliard de oameni
de pe aceastã planetã


prev.
next.