Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:20:01
Faza a doua este în desfãºurare.
:20:04
Am înregistrarea video.
:20:06
N-am vãzut-o
dar mi s-a spus cã e excelentã.

:20:11
Pentru titlurile din ziare
vã anunþ cã au fost 17 supravieþuitori.

:20:15
Bine lucrat, Stamper.
:20:18
-Mulþumesc.
-N-aveþi pentru ce.

:20:20
Pãstreazã-l la loc sigur.
:20:24
Domnilor ºi doamnelor,
opriþi rotativele din tipografii.

:20:29
Am o ºtire foarte nouã.
:20:31
Printr-un capriciu interesant al sorþii,
:20:34
avem ºtirea perfectã
:20:36
cu care sã lansãm în aceastã searã
reþeaua de sateliþi pentru ºtiri.

:20:40
O micã crizã
mocneºte în Marea Chinei de Sud.

:20:44
Vreau ca toate ziarele
sã se ocupe de acest eveniment.

:20:47
Vreau ca el sã aparã în articolele din reviste,
în cãrþi, în filme, la TV ºi la radio!

:20:52
Vreau sã emitem 24 de ore pe zi!
:20:56
Acesta este momentul nostru!
:20:58
Iar un miliard de oameni
de pe aceastã planetã

:21:01
vor privi, vor asculta
ºi vor afla despre acest eveniment

:21:05
de la Carver Media Group.
:21:10
Nu existã ºtire mai bunã ca o ºtire... proastã.
:21:23
Sunt mulþumitã de progresul tãu, dle Bond.
:21:28
Întotdeauna mi-a plãcut
sã studiez o limbã nouã, dnã profesor.

:21:35
S-ar putea spune cã ai un talent înnãscut.
:21:40
Dar acesta trebuie dublat
de exerciþiu pentru rezultate perfecte.

:21:48
Ce-i asta?
:21:53
Cum spui în danezã "Nu sunt aici"?
:21:56
Nu-l bãga în seamã.
:21:58
Aceste cuvinte
nu se regãsesc în vocabularul lor.


prev.
next.