Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:21:01
vor privi, vor asculta
ºi vor afla despre acest eveniment

:21:05
de la Carver Media Group.
:21:10
Nu existã ºtire mai bunã ca o ºtire... proastã.
:21:23
Sunt mulþumitã de progresul tãu, dle Bond.
:21:28
Întotdeauna mi-a plãcut
sã studiez o limbã nouã, dnã profesor.

:21:35
S-ar putea spune cã ai un talent înnãscut.
:21:40
Dar acesta trebuie dublat
de exerciþiu pentru rezultate perfecte.

:21:48
Ce-i asta?
:21:53
Cum spui în danezã "Nu sunt aici"?
:21:56
Nu-l bãga în seamã.
:21:58
Aceste cuvinte
nu se regãsesc în vocabularul lor.

:22:05
Bond la telefon.
:22:06
Treci pe o linie sigurã, 007.
:22:09
Trec pe demodulator, canalul... 4.
:22:12
Incidentul s-a petrecut
în apele internaþionale.

:22:14
Nu suntem siguri.
:22:17
James, unde eºti?
:22:19
Moneypenny, sunt la Oxford.
:22:25
Îmi perfecþionez puþin
cunoºtinþele de limbã danezã.

:22:27
Puþin?
:22:28
Va trebui sã-þi iei adio de la "lecþie", James.
:22:31
Avem de-a face cu o problemã gravã.
:22:33
Trimitem flota spre China.
:22:36
Ajung ºi eu în...
:22:39
într-o orã.
:22:41
30 de minute.
:22:44
La revedere, draga mea.
:22:46
Întotdeauna ai folosit
cuvintele cu dibãcie, James.

:22:53
-Nu întrebaþi.
-Atunci nici tu nu spune.


prev.
next.