Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:26:04
Nu ºtiam cã e o informaþie publicã.
:26:07
Pentru Reginã ºi þarã, James.
:26:09
Aflã dacã Carver
a deviat cursul vasului ºi de ce.

:26:14
Foloseºte-te de relaþia ta cu dna Carver.
:26:17
-Mã îndoiesc cã-ºi va mai aminti de mine.
-Atunci aminteºte-i tu.

:26:23
Apoi stoarce-o de informaþii.
:26:25
Nu va trebui decât sã te decizi
cât de mult va trebui s-o "storci", James.

:26:30
Ce bine ar fi dacã ar fi valabil
ºi în cazul nostru, Moneypenny.

:26:51
Pasagerii sunt rugaþi sã fie atenþi la bagajele.
:27:10
Vã rog sã semnaþi aici, dle Bond.
:27:17
Este poliþa de asigurare pentru pagube
:27:20
a frumoasei ºi noii dvs maºini.
:27:23
Veþi avea nevoie
ºi de asigurare pentru tamponãri?

:27:26
Da.
:27:27
Incendiu?
:27:29
Probabil.
:27:31
-Distrugere de proprietãþi?
-Asta cu siguranþã.

:27:34
Rãnire a propriei persoane?
:27:35
Sper cã nu dar accidente se mai întâmplã.
:27:38
Þie þi se întâmplã frecvent.
:27:40
Cred cã asta
acoperã cam toatã gama de probleme.

:27:45
Mai am nevoie ºi de altfel de protecþie?
:27:47
Doar faþã de mine, 007,
:27:49
în cazul în care nu aduci maºina înapoi
în aceeaºi stare în care o iei.

:27:53
-Mergem?
-Mergem?

:27:58
Noul tãu BMW 750.

prev.
next.