Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:25:03
Cum au tipãrit atât de repede ziarul?
:25:06
Cei de la "Tomorrow"
au aflat înaintea guvernului vietnamez.

:25:10
Cât de multe ºtii despre Elliot Carver, 007?
:25:13
Are trusturi de presã în toatã lumea,
e în stare sã înlãture guverne.

:25:18
Carver e proprietarul ziarului "Tomorrow".
:25:21
Acel semnal ciudat
a fost emis de unul din sateliþii lui Carver.

:25:26
Primul Ministru mi-ar cere demisia
:25:29
dacã ar ºti cã îl cercetezi pe Carver.
:25:31
Pleci la Hamburg.
:25:33
Va avea loc o petrecere
la centrul de presã al lui Carver.

:25:36
Cu ocazia lansãrii unui nou satelit.
:25:39
Acum poate
sã ajungã la orice fiinþã de pe pãmânt.

:25:42
Mai puþin la chinezi care au refuzat
sã-i acorde drepturi de difuzare.

:25:48
James, biletul, acoperirea ta
ºi rezervarea pentru maºinã.

:25:52
Semneazã aici, te rog.
:25:53
Ai avut o relaþie cu soþia lui Carver, Paris.
:25:57
Cu mult timp în urmã,
M, înainte sã se mãrite.

:26:04
Nu ºtiam cã e o informaþie publicã.
:26:07
Pentru Reginã ºi þarã, James.
:26:09
Aflã dacã Carver
a deviat cursul vasului ºi de ce.

:26:14
Foloseºte-te de relaþia ta cu dna Carver.
:26:17
-Mã îndoiesc cã-ºi va mai aminti de mine.
-Atunci aminteºte-i tu.

:26:23
Apoi stoarce-o de informaþii.
:26:25
Nu va trebui decât sã te decizi
cât de mult va trebui s-o "storci", James.

:26:30
Ce bine ar fi dacã ar fi valabil
ºi în cazul nostru, Moneypenny.

:26:51
Pasagerii sunt rugaþi sã fie atenþi la bagajele.

prev.
next.