Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:32:00
A intervenit ceva.
:32:03
Întotdeauna intervine ceva în cazul tãu.
:32:05
-Ce mai faci, Paris?
-Acum mult mai bine. Suntem chit.

:32:10
Ceva de bãut, dnã Carver?
:32:12
Dl Bond doreºte
o vodcã cu martini, bine amestecate.

:32:15
Dna Carver doreºte o tequila. Fãrã nimic.
:32:19
Ba nu. Dna Carver va servi
un pahar din ºampania dlui Carver.

:32:24
Ai urcat pe scara socialã, Paris.
:32:27
Iar tu eºti bancher în seara asta.
Am vãzut lista de oaspeþi.

:32:31
Încã mai dormi cu pistolul sub pernã?
:32:46
-În cinstea ta.
-În cinstea pistolului.

:32:55
Bãnuiesc cã nu e o vizitã de curtoazie.
:32:58
E posibil ca soþul tãu sã aibe necazuri.
:33:01
Dacã îl vânezi, tu vei avea necazuri.
:33:06
E vorba de el
sau de cineva din organizaþia lui.

:33:09
ªi ai sperat cã vei afla mai multe de la mine.
:33:13
Nu acesta era planul meu.
:33:16
Bine. Pentru cã eu
mi-am pregãtit deja patul de culcare.

:33:19
Iar tu nu mai dormi în el, îþi reamintesc.
:33:23
Aici erai.
:33:27
Dragul meu.
:33:31
Te cãutam.
:33:34
Þi-o prezint pe Wai Lin
de la agenþia de presã China Nouã.

:33:37
-Îmi pare bine, dnã Carver.
-Mã bucur de cunoºtinþã.

:33:40
El este James Bond.
:33:42
Vã cunoaºteþi?
:33:45
Suntem prieteni vechi.
:33:47
Se întâlnea
cu colega mea de camerã din Zurich.

:33:51
Mã gândesc sã o angajez pe Wai Lin.
:33:55
Sunt convinsã cã nu va rezista... prea mult.
:33:59
Elliot, mã întrebam,
în legãturã cu sateliþii dtale,


prev.
next.