Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:35:00
Am o problemã cu un bancher.
:35:04
Poþi veni puþin?
:35:06
Doamnelor ºi domnilor,
:35:12
emisia dlui Carver va începe în 10 minute.
:35:18
Care este specializarea dvs, dle Bond?
:35:22
"Preluãri forþate".
:35:25
Mergem?
:35:37
Probabil Carver se se simte
ca acasã într-o încãpere ca aceasta.

:35:40
E frumos sã poþi vorbi lumii întregi.
:35:44
Se pare cã cineva
:35:46
doreºte sã-þi vorbeascã.
:35:50
Domnule Bond,
sunteþi cãutat de urgenþã la telefon.

:36:00
Doamnelor ºi domnilor,
intrãm în direct în 5, 4, 3,

:36:05
2...
:36:06
Bunã seara.
:36:08
Emisia din aceastã searã
trebuia sã celebreze terminarea

:36:13
reþelei globale de sateliþi.
:36:17
Dar dupã cum bine ºtiþi
:36:19
un conflict îngrozitor ameninþã
în aceastã searã Marea Chinei de Sud,

:36:24
conflict care poate duce
:36:26
la distrugerea întregii populaþii a planetei.
:36:30
Vreau sã-mi asigur
telespectatorii cã eu, Elliot Carver,

:36:34
am discutat cu primul ministru de la Londra
:36:38
ºi cu preºedintele Chinei...
:36:44
E o camerã antifonatã, dle Bond.
:36:47
Nimeni nu te va auzi þipând.
:36:53
-Am stabilit contactul.
-Faceþi-l sã se simtã rãu.

:36:59
Vin ºi eu imediat.

prev.
next.