Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:38:00
Ci asupra tiraniei,
asupra izolãrii ºi asupra ºtirilor.

:38:05
Reþeaua Carver poate ajunge...
:38:09
Herr Stamper!
:38:10
Nu vã temeþi de mine,
:38:13
cãci astã-searã
vã dezvãlui Declaraþia mea de Principii,

:38:17
o promisiune pe care o fac
bãrbaþilor ºi femeilor acestei planete

:38:20
pe care cu umilinþã îi slujesc.
:38:23
Promit sã relatez ºtiri
fãrã teamã sau favoritisme.

:38:29
Promit sã fiu o forþã
a binelui în aceastã lume.

:38:32
O forþã care luptã împotriva nedreptãþii,
:38:34
care stârpeºte intoleranþa, brutalitatea...
:38:37
E timpul...
:38:42
...pentru o pauzã de emisie.
:38:44
...acesta este scopul reþelei Carver...
:38:47
Ce s-a întâmplat?
:38:50
-Nu mai avem energie electricã.
-Cum?

:38:59
Doamnelor ºi domnilor,
vã rugãm sã vã pãstraþi calmul.

:39:02
Revenim în câteva minute.
:39:05
Nu ºtii? Eºti concediatã!
:39:55
Într-o notã destul de jenantã
:39:58
magnatul presei Elliot Carver
a dispãrut din eter astã-searã


prev.
next.