Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:40:02
în timpul emisiei
care inaugura reþeaua sa de sateliþi.

:40:07
Ne pare rãu, Elliot,
dar n-a fost meritul nostru.

:40:11
Splendidã searã, nu-i aºa?
:40:14
Ignorã-i.
Se poate întâmpla oricui.

:40:19
Dar nu ºi mie. Nu ºi mie!
:40:30
Când avea 16 ani, am plecat
sã lucrez la un ziar din Hong Kong.

:40:36
Era o fiþuicã,
:40:38
dar redactorul ºef
m-a învãþat o lecþie importantã.

:40:41
Reuºita unui articol
nu depinde de "cine", "ce" sau "când"...

:40:48
ci de "de ce".
:40:51
Prietenul tãu, dl Bond,
a produs mari pagube astã-searã.

:40:56
-Vreau sã ºtiu de ce.
-Þi-am zis cã-l cunosc foarte puþin.

:41:02
Foarte puþin?
:41:30
Chiar mã întrebam
:41:33
pe cine va trimite Carver.
:41:35
E pe urmele tale.
:41:38
În cazul ãsta ºtiu care e poziþia ta.
:41:42
Þi-ai fãcut patul.
:41:45
Poziþia mea este în pragul uºii tale.
:41:52
Atunci schimb-o ºi du-te acasã.
:41:55
Spune-i cã n-ai scos nimic de la mine.

prev.
next.