Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:45:07
Încã mai dormi
cu pistolul sub pernã?

:45:18
-Trebuie sã plec.
-Ba nu.

:45:22
Te pot scoate din þarã.
:45:25
Nimeni nu mã poate
proteja de el, nici mãcar tu.

:45:29
-Ai de ales.
-Doar dacã îl laºi în pace.

:45:33
Nu pot sã fac asta.
:45:38
Are un laborator secret la ultimul etaj.
:45:43
Paris, nu eºti obligatã sã faci asta.
:45:45
Nu protesta, James.
:45:50
ªtii...
:45:53
slujba asta a ta...
:45:58
e "ucigãtoare" pentru relaþiile tale.

prev.
next.