Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:55:01
Aruncaþi arma
ºi împingeþi-o cu piciorul spre mine.

:55:10
Bun.
:55:12
Acum aºezaþi-vã pe pat lângã dna Carver.
:55:15
...transmitem condoleanþe dlui Carver.
:55:21
Va apãrea la ºtiri într-o orã.
:55:23
-ªtirile de mâine, astãzi.
-Chiar aºa.

:55:34
Sunt dr Kaufman.
:55:37
Sunt un þintaº redutabil.
:55:40
Credeþi-mã pe cuvânt, bine?
:55:47
Aduceþi baroasele.
:56:02
S-a zbãtut foarte tare, dle Bond.
:56:04
Mare pãcat
cã aþi implicat-o în povestea asta.

:56:09
Nu va arãta a sinucidere
dacã mã împuºcaþi de acolo.

:56:13
Sunt profesor de medicinã legalã.
:56:16
V-aº putea împuºca de la Stuttgart,
:56:19
ºi tot aº reuºi sã fac
sã parã cã v-aþi sinucis.

:56:27
Herr Stamper.
:56:29
Îndemânarea mea e
la mare cãutare în toatã lumea, dle Bond.

:56:35
Mã pricep în special la mortea celebritãþilor datoratã supradozelor de narcotice.
:56:41
Acum, mã tem cã mica noastrã...
:56:46
Stamper, nu-mi mai þipa în ureche.
:56:49
Dle, nu pot intra în maºinã.
:56:51
Doar nu vorbeºti serios?
:56:54
Aþi sunat la service-ul auto?
:56:57
Fã-l sã-þi spunã cum se deschide.
:56:59
Bine, îl voi intreba.

prev.
next.