Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:56:02
S-a zbãtut foarte tare, dle Bond.
:56:04
Mare pãcat
cã aþi implicat-o în povestea asta.

:56:09
Nu va arãta a sinucidere
dacã mã împuºcaþi de acolo.

:56:13
Sunt profesor de medicinã legalã.
:56:16
V-aº putea împuºca de la Stuttgart,
:56:19
ºi tot aº reuºi sã fac
sã parã cã v-aþi sinucis.

:56:27
Herr Stamper.
:56:29
Îndemânarea mea e
la mare cãutare în toatã lumea, dle Bond.

:56:35
Mã pricep în special la mortea celebritãþilor datoratã supradozelor de narcotice.
:56:41
Acum, mã tem cã mica noastrã...
:56:46
Stamper, nu-mi mai þipa în ureche.
:56:49
Dle, nu pot intra în maºinã.
:56:51
Doar nu vorbeºti serios?
:56:54
Aþi sunat la service-ul auto?
:56:57
Fã-l sã-þi spunã cum se deschide.
:56:59
Bine, îl voi intreba.
:57:03
E foarte stânjenitor, recunosc.
În maºina dvs se aflã o cutie roºie.

:57:08
Vor sã vã oblig sã o deschideþi.
:57:13
Mã simt ca un prost.
Nu ºtiu ce sã spun.

:57:18
Voi fi obligat
sã vã torturez dacã nu-mi spuneþi.

:57:22
Aveþi cumva un doctorat ºi în torturã?
:57:24
Nu, e mai degrabã un hobby.
Dar sunt foarte talentat.

:57:29
Vã cred.
:57:31
-Celularul meu deschide maºina...
-Nu, dle Bond. Mã descurc singur.

:57:41
Apãsaþi Recall, 3, Send.
:57:54
Opriþi-vã.
:57:56
Nu sunt decât
un profesionist care-ºi face treaba.

:57:59
ªi eu.

prev.
next.