Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:10:36
Mai eºti interesat în "preluãri forþate"?
1:10:40
Îmi place meseria mea
pentru cã îmi oferã avantajul de a cãlãtori.

1:10:46
Vino mai aproape.
1:10:47
Vino mai aproape.
1:10:49
Ce tot aºtepþi atât?
1:11:02
Scoateþi-i din apã.
1:11:20
Dacã n-aº sti, aº spune cã mã urmãreºti.
1:11:25
Se pare cã s-a creat o "legãturã" între noi.
1:11:31
Sper cã nu pentru mult timp.
1:11:37
Încã o clãdire Carver.
1:11:39
Aº zice cã suferã de complexul edificiilor.

prev.
next.