Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:14:02
Deºi el nu a reuºit decât o predicã pe munte.
1:14:06
Eºti nebun.
1:14:09
Distanþa dintre nebunie ºi geniu
1:14:12
se mãsoarã doar în succes.
1:14:14
-Generalul Chang aºteaptã.
-Vã rog sã mã scuzaþi.

1:14:20
Apariþia voastrã m-a obligat
1:14:20
Apariþia voastrã m-a obligat
1:14:21
sã-mi modific puþin programul.
1:14:24
Vã las pe mâinile
dlui Stamper ºi ale jucãriilor lui.

1:14:27
Poate cã doriþi sã le vedeþi.
1:14:29
Domnule, elicopterul aºteaptã.
1:14:31
Dl Stamper este elevul
regretatului dr Kaufman,

1:14:36
care l-a iniþiat
în strãvechea artã a torturii chakrelor.

1:14:41
-Mi-a fost ca un tatã.
-Interesant model ai mai avut.

1:14:46
Corpul are ºapte chakre,
1:14:49
centri energetici,
la fel ca inima sau organele genitale.

1:14:52
Aceste unelte introduse în organe,
1:14:55
produc durere extremã
1:14:58
dar menþin în acelaºi timp
victima în viaþã atât cât e necesar.

1:15:01
Recordul dr Kaufman a fost de 52 de ore.
1:15:04
Sper sã dobor acest record.
1:15:06
Vizionarea emisiunilor tale
e la fel de torturantã.

1:15:11
Pãstreaz-o pe aceasta pentru final.
1:15:13
Când îi vei scoate inima dlui Bond,
1:15:16
asigurã-te cã va mai trãi destul
ca sã o vadã oprindu-se.

1:15:59
Putem folosi banner-ul.

prev.
next.