Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:26:51
Norocul tãu c-am trecut pe aici.
1:26:53
Puteam sã mã ocup ºi eu de el.
1:26:57
Dar n-ai fãcut-o.
1:27:00
Dã-mi cercelul.
1:27:04
Copie a unui macro 59.
Pistol folosit în armata chinezã.

1:27:08
Se pare cã generalul Chang te vrea moartã.
1:27:11
Încã mai crezi
cã poþi rezolva problema singurã?

1:27:14
Misiunea ta e de pace sau de rãzbunare?
1:27:17
Misiunea mea este
sã împiedic izbucnirea unui rãzboi.

1:27:25
Anul trecut, a dispãrut tehnologie secretã
1:27:28
din una din bazele lui Chang.
1:27:30
Am urmãrit o pistã
ce ducea la Carver, în Hamburg.

1:27:33
Tehnologie
pentru construirea de arme invizibile?

1:27:34
Am crezut
cã vrea sã construiascã un avion invizibil.

1:27:38
De fapt e un vapor invizibil.
1:27:40
Aºa au reuºit sã se apropie de Devonshire,
1:27:43
pentru a intra în camera rachetelor.
1:27:46
Au furat o rachetã de croazierã.
1:27:49
Va acþiona la miezul nopþii.
1:27:52
Va aduce vasul invizibil lângã flota britanicã
1:27:56
ºi va lansa racheta spre China.

prev.
next.