Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:27:00
Dã-mi cercelul.
1:27:04
Copie a unui macro 59.
Pistol folosit în armata chinezã.

1:27:08
Se pare cã generalul Chang te vrea moartã.
1:27:11
Încã mai crezi
cã poþi rezolva problema singurã?

1:27:14
Misiunea ta e de pace sau de rãzbunare?
1:27:17
Misiunea mea este
sã împiedic izbucnirea unui rãzboi.

1:27:25
Anul trecut, a dispãrut tehnologie secretã
1:27:28
din una din bazele lui Chang.
1:27:30
Am urmãrit o pistã
ce ducea la Carver, în Hamburg.

1:27:33
Tehnologie
pentru construirea de arme invizibile?

1:27:34
Am crezut
cã vrea sã construiascã un avion invizibil.

1:27:38
De fapt e un vapor invizibil.
1:27:40
Aºa au reuºit sã se apropie de Devonshire,
1:27:43
pentru a intra în camera rachetelor.
1:27:46
Au furat o rachetã de croazierã.
1:27:49
Va acþiona la miezul nopþii.
1:27:52
Va aduce vasul invizibil lângã flota britanicã
1:27:56
ºi va lansa racheta spre China.
1:28:00
Iar noi vom contraataca.
1:28:02
Iar Carver
va transmite evenimentul în direct.

1:28:05
-Trebuie sã avertizez Beijing-ul.
-Nu.

1:28:07
Sã ne convingem guvernele
sã colaboreze la gãsirea vaporului.

1:28:12
Ridicã-te.
1:28:12
Ridicã-te.
1:28:34
Mã simt ca acasã.
1:28:36
Tu ia echipamentul
iar eu o sã trimit mesajele.

1:28:44
Cred cã ar fi mai bine sã tastezi tu.
1:28:47
Mai întâi trebuie sã gãsim vasul.
1:28:50
Dintre toate porturile
ºi golfurile controlate de Chang,

1:28:55
22 se aflã în zone foarte populate.
1:28:59
Mai râmãn deci 14
în care ar putea ascunde vasul.


prev.
next.