Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:39:02
Domnule Gupta.
1:39:03
Salut, Elliot.
1:39:05
Interesant plan.
1:39:08
Am aici ceva ce îþi aparþine.
1:39:10
De-ajuns cu eficienþa germanã.
1:39:12
Domnule Stamper.
1:39:23
Nu-l împuºca încã.
1:39:24
Nu trageþi.
1:39:25
Bun venit în mijlocul crizei mele mondiale, dle Bond.
1:39:30
Schimb la schimb, Elliot.
1:39:31
Gupta contra Wai Lin.
Nu poþi lansa racheta fãrã el.

1:39:36
Se pare cã nu vrei
sã renunþi la nici o femeie care îmi aparþine.

1:39:40
Ce mai aºtepþi?
Împuºcã-l!

1:39:42
Þi-am spus
cã vom termina treaba împreunã.

1:39:47
Ce romantic.
1:39:49
Îþi dai seama în ce situaþie absurdã te afli?
1:39:53
Nu e mai absurdã decât provocarea
unui rãzboi de dragul audienþelor.

1:39:56
Oamenii mari manipuleazã
media pentru a salva lumea.

1:40:01
De exemplu William Randolph Hearst
1:40:02
i-a spus fotoreporterului sãu:
"Tu fã-mi rost de fotografii,

1:40:06
iar eu îþi fac rost de un rãzboi."
1:40:08
Eu nu fac decât merg un pas mai departe.
1:40:14
Scuze pentru asta, Elliot,
dar... am schimbat puþin "canalul".

1:40:19
Touche!
1:40:21
Domnule Gupta,
1:40:23
racheta e gata de lansare?
1:40:24
Apãsaþi pe butonul magic
iar Beijingul dispare.

1:40:27
Asta înseamnã
cã þi-ai îndeplinit condiþiile contractuale.

1:40:33
Sã ºtii, dle Bond,
cã am ºi un plan de rezervã.

1:40:37
ªi eu.

prev.
next.