Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:38:01
trimiþând o rachetã spre Beijing,
1:38:04
unde generalul Chang a întrunit
1:38:07
o ºedinþã de urgenþã
a Înaltului Comandament chinez.

1:38:10
Din pãcate...
1:38:11
generalul Chang...
1:38:14
va întârzia din cauza traficului,
1:38:16
ºi va sosi imediat dupã ce racheta
îi va fi omorât pe conducãtorii dtale.

1:38:21
Va sosi prea târziu
pentru a opri Aviaþia sã scufunde

1:38:24
întreaga flotã britanicã.
1:38:27
Dar va ajunge totuºi la timp
pentru a prelua conducerea guvernului,

1:38:30
pentru a negocia un armistiþiu,
1:38:31
ºi pentru a deveni un lider mondial
1:38:34
ce va câºtiga Premiul Nobel pentru Pace.
1:38:37
-Tu cu ce te alegi din povestea asta?
-Eu?

1:38:39

1:38:41
Cu nimic.
1:38:43
Sau poate cu drepturi de difuzare exclusive în China pentru urmãtorii 100 de ani.
1:38:50
Suntem gata de distracþie ºi distrugere.
1:38:53
Scuzã-mã, draga mea
dar am un termen limitã de respectat.

1:38:57
Pregãtiþi lansarea rachetei.
1:39:02
Domnule Gupta.
1:39:03
Salut, Elliot.
1:39:05
Interesant plan.
1:39:08
Am aici ceva ce îþi aparþine.
1:39:10
De-ajuns cu eficienþa germanã.
1:39:12
Domnule Stamper.
1:39:23
Nu-l împuºca încã.
1:39:24
Nu trageþi.
1:39:25
Bun venit în mijlocul crizei mele mondiale, dle Bond.
1:39:30
Schimb la schimb, Elliot.
1:39:31
Gupta contra Wai Lin.
Nu poþi lansa racheta fãrã el.

1:39:36
Se pare cã nu vrei
sã renunþi la nici o femeie care îmi aparþine.

1:39:40
Ce mai aºtepþi?
Împuºcã-l!

1:39:42
Þi-am spus
cã vom termina treaba împreunã.

1:39:47
Ce romantic.
1:39:49
Îþi dai seama în ce situaþie absurdã te afli?
1:39:53
Nu e mai absurdã decât provocarea
unui rãzboi de dragul audienþelor.

1:39:56
Oamenii mari manipuleazã
media pentru a salva lumea.


prev.
next.