Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:37:02
Ce Dumnezeu se întâmplã?
1:37:05
Am primit de la 007 un mesaj
confirmat de omologul meu chinez.

1:37:10
Cãutaþi un vas
care poate fi detectat foarte greu de radar.

1:37:15
Nu chinezii sunt inamicul.
1:37:18
Carver ºi-a bãtut joc de ambele pãrþi.
1:37:25
-Mesaj de la Amiralitate.
-Citeºte asta.

1:37:30
Radarul indicã vreun obiect foarte mic?
1:37:34
-O barcã de salvare, un periscop?
-Nu, domnule.

1:37:36
Un vapor invizibil.
Au luat-o razna.

1:37:46
Domniºoarã Lin, veþi fi martora
1:37:48
nu a unui atac cu rachete
1:37:51
ci a lansãrii unei noi ordini mondiale.
1:37:53
În 5 minute, dupã ce compatrioþii dumitale
îi vor ataca pe britanici,

1:37:57
voi da replica în numele bãtrânei Anglii
1:38:01
trimiþând o rachetã spre Beijing,
1:38:04
unde generalul Chang a întrunit
1:38:07
o ºedinþã de urgenþã
a Înaltului Comandament chinez.

1:38:10
Din pãcate...
1:38:11
generalul Chang...
1:38:14
va întârzia din cauza traficului,
1:38:16
ºi va sosi imediat dupã ce racheta
îi va fi omorât pe conducãtorii dtale.

1:38:21
Va sosi prea târziu
pentru a opri Aviaþia sã scufunde

1:38:24
întreaga flotã britanicã.
1:38:27
Dar va ajunge totuºi la timp
pentru a prelua conducerea guvernului,

1:38:30
pentru a negocia un armistiþiu,
1:38:31
ºi pentru a deveni un lider mondial
1:38:34
ce va câºtiga Premiul Nobel pentru Pace.
1:38:37
-Tu cu ce te alegi din povestea asta?
-Eu?

1:38:39

1:38:41
Cu nimic.
1:38:43
Sau poate cu drepturi de difuzare exclusive în China pentru urmãtorii 100 de ani.
1:38:50
Suntem gata de distracþie ºi distrugere.
1:38:53
Scuzã-mã, draga mea
dar am un termen limitã de respectat.

1:38:57
Pregãtiþi lansarea rachetei.

prev.
next.